รายการ RAMINTRA64 Tournament จัดโดย SHARPER ESPORT

รายการ RAMINTRA64 Tournament จัดโดย SHARPER ESPORT SHARPER ESPORT เล็งเห็นถึงเวลาว่างระหว่างรายการแข่งขันภายในประเทศไทยเว้นระยะนานหลายเดือน จึงได้จัดการแข่งขั้นนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักกีฬาได้มีรายการแข่งขันตลอดทั้งปี

เพื่อได้เตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมทักษะสำหรับรายการแข่งต่อๆไป รายการ RAMINTRA64 Tournament มีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 370,000 บาท และระยะเวลาการแข่งขันตลอดทั้งเดือนตุลาคม ทางเราเชิญทีมที่มีผลงานดีจากปีนี้(2019)

และทีมจากห้องซ้อมของ ทาง SHARPER SCRIM ทั้งหมด 64 ทีมมาร่วมการแข่งขันนี้อธิเช่น Purple Mood, Tokio Striker, Armory Gaming, Sharper, 2Be4Horseman, Mith เป็นต้น และสาเหตุที่เชิญทีมจากห้องซ้อม SHARPER SCRIM

เพราะทางเราพิจารณาแล้วว่า บางทีมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ที่สามารถเล่นใน Pro league ได้แต่ยังขาดการสนับสนุนในบางด้านจึงทำให้พลาดโอกาสขึ้นไปเล่นในระดับสูงสุด ทางเราจึงอยากมอบโอกาสนี้ให้กับนักกีฬาที่มีฝีมือแต่ยังขาดโอกาส

ให้พวกเขาได้พิสูจน์ตัวเองในรายการ RAMINTRA64 Tournament ทั้งนี้สถานที่จัดรายการ RAMINTRA64 Tournament ในรอบ Online ตั้งแต่ 64 ทีมคัดหาทีมที่ดีที่สุด 16 ทีมเข้าสู่รอบ OFFLINE ในวันที่ 26 ตุลาคม จะจัดขึ้นที่ GSpeed Living Plus รามคำแหงซอย 53