เผยแพร่ประกาศให้ อีสปอร์ต เป็นกีฬาอาชีพแล้ว จาก ราชกิจจาฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ […]

Read More →

รายชื่อเกมที่จะ ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

รายชื่อเกมที่จะ ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย โดยเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินเลือกคือ ต้องเป็นเกมที่สหพันธ์กีฬา Esports นานาชาติให้การรับรอง และต้องเป็นเกมที่มีการแข่งขันในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงต้องมีคุณสมบัติอีก 2 อย่าง คือ ต้องไม่มีเนื้อหารุนแรง เเละ ไม่มีการผูกขาดทางการค้า หมวดการ์ดเกม Hearthstone หมวดอุปกรณ์จำลอง Grand Turismo […]

Read More →