Anonymous Mode dota2

Dota2 อัพเดตระบบใหม่ Anonymous Mode

Dota2 อัพเดตระบบใหม่ Anonymous Mode เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่ผ่านมา Dota 2 เพิ่งจะอัพเดตระบบใหม่ที่จะถูกใจใครที่ไม่อยากสัมผัสความดิบเถื่อนของสังคมภายในเกม โดยระบบดังกล่าวมีชื่อว่า Anonymous Mode แต่รูปแบบการทำงานจะไม่ได้เหมือน “ระบบไม่ระบุตัวตน” ของโปรแกรมอื่นๆ เนื่องจากฟีเจอร์ดังกล่าวไม่ได้ปิดบังข้อมูลผู้ใ้ช้ กลับกัน […]

Read More →